Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

21/07/2008 - Aute 2008-057 (El Tobotronc forma part integrant de Naturlandia)

Imprimeix PDF

AUTE NÚM : 2008-057


TRIBUNAL DE BATLLES

Secció Administrativa

Andorra la Vella, 21 de juliol del 2008-07-30A la demanda d’ADN i Amics de la Rabassa en recurs jurisdiccional contra la denegació per Resolució de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) del 3.XII.07, del recurs d’alçada interposat contra la decisió portant aprovació del Projecte Naturlàndia adoptada en sessió de Comú de Sant Julià de Lòria el dia 26.VI.07,


I a la nostra petició del 17.VI.08 d’aturar el giny dit Tobotronc fins al mes de juliol del 2008,


El Tribunal de Batlles exposa el següents


raonaments jurídics:

PRIMER

La nostra pretensió podria trobar un encaix en la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal


SEGON

Del que consta en l’expedient administratiu se’n segueix que “no consta resposta expressa a la petició d’informació de l’Associació ADN del 20.VIII.07 relativa al punt de saber si el giny Tobotronc forma part o no del Projecte Naturlàndia o si ha fet objecte d’un acord singular; és més, en l’expedient administratiu tramès figuren diversos informes i comunicacions en relació amb el giny Tobotronc. D’on flueix, que sense perjudici del que diguérem en el nostre Aute 2008-046 en relació al caràcter executiu de l’acord del 26.VI.07, cal considerar que efectivament forma part –si no d’aquell acord-, almenys sí de l’objecte impugnatori visat per les demandants, puix segons consta en autes fou en la mateixa sessió de Comú que s’aprovà la seva adquisició per mitjà de la societat CAMPRABASSA, S.A., i posteriorment es procedí a la seva realització, sense que consti l’adopció de cap altre acte administratiu al respecte per part del Comú. Per consegüent, la petició és formalment admissible per quant a despit de la tramitació individualitzada que s’hauria fet de l’expedient relatiu a la instal·lació del tobotronc, aquest fou aprovat juntament –en la mateixa sessió de Comú- amb el projecte Naturlàndia concernit per l’acord impugnat, i no consta que les demandants n’hagin estat informades a despit de que en varen fer petició expressa per tal d’ésser-ne.”


TERCER

L’informe del Departament de Medi Ambient del 8.VIII.07 avançat per les demandants “es refereix al moment de la realització de la instal·lació i a les seves revisions o períodes de manteniment, i no pot ésser estès al moment de la seva explotació comercial.”


Finalment el Tribunal “DECIDEIX no donar lloc a la petició de suspensió de l’explotació del Tobotronc formulada per ADN i Amics de la Rabassa per escrit de data 17.VI.08.”

 

[ TORNA ]

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal