Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

07/01/2008 Demanda davant la Batllía

Imprimeix PDF

Admés a tràmit el 24-1-2008

En compliment d’allò que disposen els articles 43 i 25 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, es fa públic que la Sra. Carme Solà Molero, Procuradora dels Tribunals andorrans, actuant en nom i representació de la Sra. Anna Riberaygua Montagut, Presidenta de l'Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) i del Sr. Josep Maria Goicoechea Utrillo, actuant com a membre de la formació de fet Grup d'Amics de la Rabassa, contra la resolució de la Comissió Tècnica d'Urbanisme notificada el 13 de desembre del 2007, que desestima en tots els seus termes el recurs d’alçada interposat el 2 de novembre del 2007 per la Sra. Anna Riberaygua Montagut, Presidenta de l’Associació per a la Defensa de la Natura (ADN) i el Sr. Josep Maria Goicoechea Utrillo, actuant com a membre de la formació de fet Grup d'Amics de la Rabassa, ha presentat escrit de demanda davant de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa contra l'aprovació del projecte Naturlàndia per la sessió del Consell de l'Hble. Comú de Sant Julià de Lòria de data 26 de juny del 2007.

L'expedient s'ha repertoriat amb el número AD-0032-2/2008. Per Providència de data 24 de gener del 2008 aquesta Batllia ha decidit admetre a tràmit la demanda jurisdiccional.

Atenent a allò que estableixen els referits articles, el present Avís serveix d'emplaçament a les persones que tinguin interès directe i legítim en l'objecte del judici a fi que puguin presentar-se com a adherents en el procediment.

 

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal