Desolació


Jo só l'esqueix d'un arbre, esponerós ahir,
que als segadors feia ombra a l'hora de la sesta;
mes branques una a una va rompre la tempesta,
i el llamp fins a la terra ma soca mig-partí.


Brots de migrades fulles coronen el bocí
obert i sens entranyes que de la soca resta;
cremar he vist ma llenya; com fumerol de fesa,
al cel he vist anar-se'n la millor part de mi.


I l'amargor de viure xucla ma rel esclava,
i sent brostar les fulles i sent pujar la saba,
i m'aida a esperar l'hora de caure un sol de conhort.


Cada ferida mostra la pèrdua d'una branca:
sens jo, res parlaria de la meitat que em manca;
jo visc sols per plànyer lo que de mi s'és mort.


Joan Alcover

 

07/03/2008 Admissió a tràmit

Imprimeix PDF

En compliment d'allò que disposen els articles 43 i 25 de la Llei de la Jurisdicció Administrativa i Fiscal, es fa public que la Sra. Carme Solà Molero, Procuradora dels Tribunals andorrans, actuant en nom i representació de la Sra. Anna Ribareygua Montagut, Presidenta de l’Associació per a la Defensa de la Natura, i de la Sra. Pilar Pijoan Pintó, membre del Grup d'Amics de La Rabassa, ha presentat escrit de demanda davant de la Batllia d'Andorra Secció Administrativa contra la resolució dictada per la Comissió Tècnica d'Urbanisme de data 7 de gener del 2008, desestimant en tots els seus termes el recurs de reposició interposat per l'actora contra la desestimació de la petició de suspensió dels actes d'execució que es troben en curs en el marc del projecte de Naturlàndia, i concretament l'avançament de l'obra de construcció del giny conegut com Tobotronc, per mentre l'Hble. Comú de Sant Julià de Lòria no obtingui l'autorització del Ministre de Cultura als efectes de preservar el patrimoni cultural andorrà que es troba al Bosc de La Rabassa.L'expedient s'ha repertoriat amb el número AD-0129-2/2008. Per Providència de data 7 de març del 2008, aquesta Batllia ha decidit admetre a tràmit la demanda jurisdiccional.Atenent a allò que estableixen els referits articles, el present Avís serveix d'emplaçament a les persones que tinguin interès directe i legítim en l'objecte del judici a fi que puguin presentar-se com a adherents en el procediment.

Espai web patrocinat per                ADN               Avís legal